Saturday, 6 December 2014

ಶಾಶ್ವತ ಸುಂದರ ಸತ್ಯ..

ಪ್ರೀತಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಭಾವನೆ..
ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದಮೇಲೇ..??

ಭಾವನೆಗಳು ಇರುವವರೆಗೆ ಆಸೆ..
ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಮೇಲೇ ..??

ಆಸೆಗಳು ಇರುವವರೆಗೆ ಕನಸು..
ಆಸೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಮೇಲೇ..??

ಕನಸುಗಳು ಇರುವವರೆಗೆ ಹಂಬಲ
ಕನಸುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಮೇಲೇ.??

ಹಂಬಲ ಇರುವವರೆಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆ
ಹಂಬಲವೇ ಇಲ್ಲದಮೇಲೇ..??

ಜೀವಾ ಇರೋವರೆಗೂ ಜೀವನ..
ಈ ಜೀವಾನೇ ಹೊರಟುಹೋದ್ರೆ..??

ಬದುಕು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಯಣ..!
ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲಾ..
ಅಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಹನಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ,
ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಂಧನವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡದು..
ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆರಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಲ್ಲವೇ...??
ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ, ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಹಗಲು ಬರುವಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯರ್ಥ..
ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತ..
ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಈ ಜೀವ ತಾ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಂಧ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಹೃದಯದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ನೆನಪುಗಳ ಗರಿಯಾಗಿ ನವಿರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು.
ಈ ಸತ್ಯ ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ..! :)

No comments:

Post a Comment